Linker | Sitemap | Kontakt oss
   
 Du er her: Forsiden Om Oss Nyheter
  
Valkyriegaten, Oslo - Refundamentering og sikring av byggegrop med jetpeler
Publisert 16.06.2017  

NCC Norge AS har fått i oppdrag av Fram Eiendom å rehabilitere og bygge om Valkyriegaten 1, Valkyriegaten 3, Bogstadveien 45 og Ole Vigs gate 22 med tilhørende stallbygning og bakeribygg. Jetgrunn er engasjert av NCC for å utføre jetpelearbeidene på prosjektet.
Ferdigstilte arbeider ved Fv32 Hovengatunnelen i Porsgrunn
Publisert 29.05.2017  

Jetpelearbeidene ved Fv32 Hovengatunnelen ble ferdigstilt 05.05.2017. Det ble totalt satt ca 2555 jetpeler hvorav 555 var av type EC1 med konstruksjonsbetong B45 og ca 2000 var av type J2-peler. 
Løsmassetunnel med bunnplate av jetpeler, Porsgrunn
Publisert 22.01.2016  

AF Gruppen har fått i oppdrag av Statens vegvesen å etablere en løsmassetunnel gjennom Porsgrunn for å omgå flaskehalsen ved Lilleelvkrysset. I forbindelse med dette vil Jetgrunn etablere hele bunnplaten i tunnelen med jetpeler. 
Bergen katedralskole, Bergen
Publisert 29.02.2016  

Stoltz Entreprenør AS har fått oppdraget med å utføre utbedringsarbeidene ved Bergen Katedralskole. Som en del av utbedringsarbeidene skal hele bygget refundamenteres på jetpeler. 
 

Prosjekter
Etter flere år med forskning og utvikling av metoden og produksjonsutstyr startet Jetgrunn sin virksomhet i 1983. I løpet av årene fra 1983 og frem til i dag har Jetgrunn utført en rekke ulike prosjekter med jetpeler, varierende fra enkle underpiningsprosjekter til etablering av avanserte permanente konstruksjoner. Prosjektene har hovedsakelig vært utført i Norge, men også i Sverige og Storbritannia.

I menyen over er prosjektene lagt inn i sine respektive anvendelseskategorier med de nyeste prosjektene øverst. Under sees en generell oversikt over våre prosjekter.


Prosjektoversikt

Byggeår Prosjektnavn Sted Prosjekttype Prod. metode
2014

E39 Hjelle

Nordfjordeid Sikringskonstruksjon J2
2014

Hogga dam

Lunde Tetningskonstruksjon J2
2013

Rosenlund Bydelssenter

Lillehammer Refundamentering J2
2013

Stortingets administrasjon

Oslo Refundamentering / Sikringskonstruksjon J2
2013

Trondheim Stasjon

Trondheim Sikringskonstruksjon / Tetningskonstruksjon J2
2012

Presidentveita

Trondheim Fundamentering for nybygg J2
2012

City Lade

Trondheim Refundamentering / Sikringskonstruksjon J2
2012

P-hus

Lillestrøm Refundamentering J2
2011

Børspassasjen

Oslo Fundamentering for nybygg / Refundamentering J2
2011

Drammen stasjon

Drammen Sikringskonstruksjon J2
2011

Magasinet kjøpesenter

Drammen Refundamentering J2
2010

Mathallen

Bergen Fundamentering for nybygg J2
2010

Strandkaien

Bergen Sikringskonstruksjon J2
2010

Clarion Hotel Ernst

Kristiansand Fundamentering for nybygg J2
2009

Birkeland vannverk

Birkeland Tetningskonstruksjon J2 / Injisering
2009

Grandfjæra Næringspark

Molde Tetningskonstruksjon J2
2009

Onninen - Høgslund

Skedsmokorset Sikringskonstruksjon J2
2009

Nordlandssykehuset

Bodø Sjakt / Refundamentering / Sikringskonstruksjon J2
2008

Korsgata 5

Oslo Refundamentering / Sikringskonstruksjon J2
2008

Storo Storsenter fase II

Oslo Refundamentering / Sikringskonstruksjon J2
2007

Breigata 10-18

Oslo Avstivning under gravenivå J2 / EC1
2007

Huitfeltsgate 9

Oslo Refundamentering J2
2007

Storo Storsenter fase I

Oslo Refundamentering J2
2006

Inkognitogata 33

Oslo Refundamentering / Sikringskonstruksjon J2
2006

Eramet Sauda

Sauda Refundamentering / Sikringskonstruksjon J2
2005

Nye Ahus

Lørenskog Kulvert / Refundamentering J2 / EC1
2005

Nordre Sand

Stokke Refundamentering J2
2005

Hoff varmesentral

Oslo Refundamentering J2
2005

St. George Street

London (UK) Refundamentering J2
2005

Sainsburry Centre of Visual Art

Norwich (UK) Sikringskonstruksjon J2
2005

Harrington viaduct

Workingston (UK) Refundamentering J2
2004

Hafslund sikkerhetsbygg

Oslo Sjakt J2
2004

Felixstowe terminal

Port og Felixstowe (UK) Tetningskonstruksjon J2
2003

Modernisering Tangen

Årdal Refundamentering J2
2003

Nobels fredssenter

Oslo Refundamentering J2
2002

Stortingsgata 6

Oslo Refundamentering / Tetningskonstruksjon J2
2001

Alnafoss kontorpark

Oslo Refundamentering J3
2001

Alnafoss kontorpark - støttemur T-bane

Oslo Sikringskonstruksjon CFA-peler
2000

E18-Gartnerløkka

Kristiansand Tetningskonstruksjon J2
2000

Jüdiska Teatern

Stockholm (S) Refundamentering J3
2000

Stockholmring SL24

Stockholm (S) Tetningskonstruksjon J2
1999

TYA - Norsk Hydro

Årdal Sjakt J3
1999

Anodefabrikken

Årdal Refundamentering J3
1997

Nationaltheateret stasjon

Oslo Avstivning under gravenivå EC1
1997

Paradisbukta fyllplass

Mandal Tetningskonstruksjon EC1
1991

Undergang Eidanger

Porsgrunn Fundamentering for bru J3
1987

Børja bru

Børja Fundamentering for bru J3
1986

Kvartal Brunkhalsen

Stockholm (S) Refundamentering J3
1985

Bryggaren

Stockholm (S) Refundamentering J3
1985

Delsjöbäcken

Göteborg (S) Sikringskonstruksjon (rasfarlig skråning) J3
1985

Hotell Norge

Bergen Refundamentering / Tetningskonstruksjon J3
1985

VA-Tunell Örby

Stockholm (S) Tunnel i løsmasser J3
1983

Ulriksdals slott

Stockholm (S) Refundamentering J3© 2017-2019 Jetgrunn AS | Postboks 337 Sentrum, 3701 Skien | Org.nr.: 959 646 821 | Tlf.: +47 35 52 05 30 | Email: post[a]jetgrunn.no
Kontakt oss | Briefly in English