Linker | Sitemap | Kontakt oss
   
   Du er her: Forsiden Prosjekter Tunneler, Kulverter-og-sjakter
 
 • Karlatornet banner

  Nyheter

  Karlatornet Gøteborg, Sverige

  Jetgrunn AS ferdigstilte i desember 2018 arbeidene med det prestisjefylte "karlatornet" i Gøteborg

 • hovengatunnelen banner

  Nyheter

  Fv32 Hovengatunnelen, Porsgrunn

  Samarbeidsprosjektet med AF Gruppen og Norconsult om bygging av den nye løsmassetunnelen på Hovenga er nå ferdig

 • Prosjekter - Refundamentering

  E18 Skjeggestad bru, Holmestrand

  Jetgrunn har for Statens vegvesen refundamenter to av brupilarene med jetpeler.

 • 401

  Prosjekter - Sikringskonstruksjon

  City Lade, Trondheim

  Jetgrunn har utført jetpelearbeider for Veidekke i forbindelese med utvidelse av kjøpesenteret City Lade.

 • rosenlund

  Prosjekter - Refundamentering

  Rosenlund Bydelssenter, Lillehammer

  Jetgrunn utførte refundamenterings-arbeider ved Rosenlund i Lillehammer. Dette for å stoppe setninger.

 • Prosjekter - Refundamentering

  Inkognitogata 33, Oslo

  Det verneverdige bygget er refundamentert på jetpeler, noe som blant annet muligjorde opprettelse av to nye kjelleretasjer.

 • Prosjekter - Refundamentering

  Børspassasjen, Oslo

  Jetgrunn utførte refundamenterings-arbeider ved børspassasjen i Oslo. Fasadene skulle beholdes.

 
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
VA-Tunell Örby, Stockholm (S)
         
  Det ble installert 450 jetpeler med diameter fra 1,6 til 1,8m tett i tett sammen for å danne et ”massivt fjell” i tre jordfylte fjellsvanker.  
         
    Prosjektfakta    
         
         
    Prosjektype
Løsmassetunell

Byggherre
Vatten och avloppsverket

Oppdragsgiver
JCC

Byggeår
1985

Omfang
450 stk. ø1,6 m - ø1,8 m jetpeler.

Media
pdflogo Prosjektbeskrivelse
googlemap Kartbeskrivelse

   
         
         

Gjennom svankene kunne man på denne måten lage tunnel under en sterkt trafikkert gate uten åpen utgraving. Jordmaterialet besto av morene, sand, silt og leire. 

Drivingen av tunnelen igjennom den jetpelforsterkede grunnen ble utført ved at fjellet i tunnelens nedre del forsiktig ble sprengt bort. Mesteparten av det jetpelforsterkede området i tunnelens øvre del ble pigget bort med hydraulisk hammer. Enkelte steder var det behov for forsiktig sprengning. Etter utsprengning og pigging av tunnelen ble det lagt på et permanent lag av 200mm armert sprøytebetong. Der hvor fjellnivået primært lå under tunnelgulvet ble det støpt ut et tungt armert betonggulv. 

Middeltrykkfastheten i jetpelene ble beregnet til 12,8MPa. Av de 28 stk trykkprøvede betongkjernene ble det målt spredning på 8,8 - 27,2MPa. Konvergensmålinger i den utsprengte tunnelen viste en horisontal deformasjon på 2,9mm, hvilket er sammenlignbart med tilsvarende fjelltunnel. Tunneldrivningen ble gjennomført uten hinder. 

Det ble utført flere vanntapsmålinger. Grunnvannsinnstrømning i tunnelen var svært liten. Permeabiliteten ble målt til 10-7 - 10-8 m/s.


{iframe width="480" height="270" }https://maps.google.no/maps?q=Stockholm,+%C3%96rby,+Sverige&hl=no&ie=UTF8&sll=60.392883,5.325788&sspn=0.018531,0.066047&oq=%C3%96rby+st&hnear=%C3%96rby,+Sverige&t=m&hq=&z=14&ll=59.266667,18.016667&output=embed{/iframe}
 
 
Lignende prosjekter

Hafslund sikkerhetsbygg, Oslo
Ny sjakt for pumpekum med jetpeler til fjell. Innvendig diameter på 3,5 meter.
Les mer

 
 
TYA - Norsk Hydro, Årdal
25 meter dyp støpesjakt av jetpeler. Sjakten har en diameter på 9 meter.
Les mer
 
Nye Ahus, Lørenskog
100% vanntett sikrings-konstruksjon av jetpeler som skulle være grunnlag for kulvert.
Les mer
TYA - Norsk Hydro, Årdal
         
  Hydro Aluminium på Årdal ønsket på 90-tallet å lage en støpesjakt for aluminiums-produksjon inne i og under den eksisterende fabrikkhallen.  
         
    Prosjektfakta    
         
         
    Prosjekt
TYA 2000, Årdal

Byggherre
Norsk Hydro ASA, Årdal Metallverk

Byggeår
1998/1999

Oppdragsgiver
Norsk Hydro ASA, Årdal Metallverk

Grunnforhold
Glasifluviale deltamasser med sams friksjonsmasser. Grunnvannsnivå ca. 5 meter under gulvnivå.

Løsning
Byggeprosjektet ble løst ved hjelp av J-2 metoden.

Media
Prosjektbeskrivelse
Artikkel i Byggeindustrien nr 2/1999
Artikkel i Byggeindustrien nr 13/1999
   
         
         

Støpesjakten skulle være 25 m dyp og 9 m i diameter, målt innvendig, og ville dermed bli Norges største.

Med grunnvannstand i toppen av sjakten så gir vanntrykket i bunn og jordtrykket på veggene store påkjenninger på konstruksjonen. Prosjektet hadde derfor en meget høy vanskelighetsgrad og det ble satt strenge krav til kvalitet og utførelse.


 
 
Lignende prosjekter

Lorem ipsum
Claritas est etiam processus dynamicus, qui sequitur muto ena eationem..
Les mer
 
Lorem ipsum
Claritas est etiam processus dynamicus, qui sequitur muto ena eationem..
Les mer
 
Lorem ipsum
Claritas est etiam processus dynamicus, qui sequitur muto ena eationem..
Les mer
Nye Ahus, Lørenskog
         
  Det nye universitetssykehuset Nye Ahus ble ferdigstilt 1.10.2008 etter ti års planlegging og bygging. Bygget omfatter 137.000 kvm og leverer helsetjenester til rundt 340.000 mennesker.  
         
    Prosjektfakta    
         
         
    Prosjekttype
Kulvert, refundamentering

Byggeår
2005

Metode
J2 og EC1

Antall peler
75

Total pelelengde
290 m

Pelediametre
1,2 - 2,0 m

Krav
Ingen setninger, deformasjoner, rystelser eller vibrasjoner

Media
Prosjektbeskrivelse
Prinsippskisse
   
         
         

I forbindelse med utbyggingen av det nye sykehuset skulle det etableres en kulvert for tekniske installasjoner.

Spesielle utfordringer knyttet seg til den delen av kulverten som gikk igjennom den eksisterende S-blokka, da denne delen av sykehuset skulle være i operativ drift under byggingen. Løsningen ble å etablere denne delen av kulverten med jetpeler.


 
 
Lignende prosjekter

Lorem ipsum
Claritas est etiam processus dynamicus, qui sequitur muto ena eationem..
Les mer
 
Lorem ipsum
Claritas est etiam processus dynamicus, qui sequitur muto ena eationem..
Les mer
 
Lorem ipsum
Claritas est etiam processus dynamicus, qui sequitur muto ena eationem..
Les mer
Hafslund sikkerhetsbygg, Oslo
         
  På grunn av bruddskader som hadde oppstått på avløpsledning i forbindelse med fundamenteringsarbeidene på Hafslunds Sikkerhetsbygg ble Jetgrunn engasjert av NCC.  
         
    Prosjektfakta    
         
         
    Prosjektype
Sjakt

Byggherre
Fabritius Eiendom AS

Oppdragsgiver
NCC Construction AS

Konsulent
Multiconsult AS

Byggeår
2004

Omfang
Sjakt med innvendig diameter på 3,5 meter og 10 meter gravedybde.

Media
pdflogo Prosjektbeskrivelse
googlemap Kartbeskrivelse

   
         
         

Jetgrunn fikk i oppgave å designe og etablere en sjakt for ny pumpekum på utsiden av nybygget. Skadestedet på avløpsledningen var lokalisert inne i nybygget.

Orientering om prosjektet
På grunn av bruddskader som hadde oppstått på avløpsledning i forbindelse med fundamenteringsarbeidene på Hafslund Sikkerhetsbygg ble Jetgrunn engasjert av NCC for å designe og etablere en sjakt for ny pumpekum på utsiden av nybygget. Skadestedet på avløpsledningen var lokalisert inne i nybygget.

Grunnforhold
Grunnundersøkelsene ble utført av Multiconsult avd. Noteby. Statiske beregninger for løsning med J2 peler er basert på følgende geotekniske forutsetninger:
1. Grunnen består av leire med skjærstyrke 20KPa og romvekt 20KN/m3.
2. Friksjonsvinkel 35º og null attraksjon.
3. Grunnvannstanden ligger på kote +101.

Problemstilling
Ledningene i det aktuelle området ligger ca 8,0 m under opparbeidet parkeringsplass utenfor nybygget, og nødvendig gravedybde for etablering av ny pumpekum vil være 10,0 m. Løsninger med spunt og auger-peler (CFA-peler) ble vurdert, men forkastet med tanke på at ledningsnettet i grunnen for all del ikke måtte skades. Fordelen med jetpeler var at spillvann og overvannsledningene kunne integreres uskadede i jetpelene og sjakten.

Løsning
Det ble etablert en sirkulær sjakt med jetpeler med en innvendig diameter på 3,5 m. Diameter på J2-pelene ble beregnet til 1,5 m. Med en innbyrdes c/c-avstand mellom pelene på 1,25 m etableres de med overlapp. På den måten blir kontaktsonen
mellom pelene tilstrekkelig for å oppta ringtrykket i forbindelse med utgravingen i den sjakten. Det ble vurdert to alternative løsninger med jetpeler:
1. Sjakten føres ned til fjell.
2. Sjakten avsluttes med bunnpropp i løsmasser.

Konstruktivt er disse løsningene likeverdige. Men på grunn av usikkerheten til dybden til fjell ble det besluttet å velge alternativ 2, slik at kostnadene ble forutsigbare.

Hevinger og setninger
Ingen hevinger eller setninger ble observert. Spill- og overvannsledningene ble videokjørt under produksjonsperioden og ingen form for skader ble registrert. Dette ble også bekreftet etter utgraving.

Konklusjon
Teknisk: Et bra resultat i tråd med kravene.
Økonomisk: Øket med 10 % i forhold til kontrakt som i hovedsak var regulering av masser.
Fremdrift: Arbeidene ble gjennomført på 11 dager, eks. opp og nedrigging, dvs. halve tiden i forhold til planlagt.


{iframe width="480" height="270" }https://maps.google.no/maps?f=q&source=s_q&hl=no&geocode=&q=Brobekkveien+80&aq=&sll=59.960167,10.710297&sspn=0.163275,0.282211&ie=UTF8&hq=&hnear=Brobekkveien+80,+Bjerke,+0581,+Oslo&t=m&ll=59.93214,10.82943&spn=0.023222,0.082397&z=13&iwloc=A&output=embed{/iframe}
 
 
Lignende prosjekter

Drammen stasjon, Drammen
Utgraving av ny heissjakt ble sikret med jetpeler. Jetpelene ble og brukt som propp i bunn.
Les mer
 
TYA - Norsk Hydro, Årdal
25 meter dyp støpesjakt av jetpeler. Sjakten har en diameter på 9 meter.
Les mer
 
Nordlandssykehuset, Bodø
Sikringskonstruksjon for dyp-grøft og en sirkulær sjakt bestående av 18 jetpeler.
Les mer

 
Nordlandssykehuset, Bodø
         
  Nordlandssykehuset har under utførelse full renovering av eksisterende bygningsmasse samt oppføring av omkring 29 000 m² nybygg.  
         
    Prosjektfakta    
         
         
    Prosjekt
Nordlandssykehuset, Bodø

Byggherre
Nordlandssykehuset HF

Byggeår
2009

Oppdragsgiver
Nordlandssykehuset HF

Grunnforhold
Grunnen bestod av fyllmasser over torv over Bodøleire.

Løsning
Innvendig i fløy A i hovedbygget ble det etablert 32 peler. Utvendig på fløy B i hovedbygget ble det installert 18 peler. Den sirkulære sjakta bestod av 18 peler, mens støttemuren i uttrekksgrøfta bestod av 22 peler.

Kart
Klikk her

Media
Prosjektbeskrivelse
   
         
         

I den forbindelse måtte begge sidefløyene på det eksisterende hovedbygget sikres med jetpeler. Samtidig måtte en sjakt og en dyp grøft for nye bunnledninger sikres med sikringskonstruksjoner av jetpeler.

Det ble først installert to testpeler for å kunne samle mest mulig informasjon om Bodøleira. Testpelene viste seg å være vellykket og inngikk senere i sikringskonstruksjonen for dypgrøfta. Innvendig i fløy A i hovedbygget ble det etablert 32 peler. Utvendig på fløy B i hovedbygget ble det installert 18 peler. Den sirkulære sjakta bestod av 18 peler, mens støttemuren i uttrekksgrøfta bestod av 22 peler.


 
 
Lignende prosjekter

Lorem ipsum
Claritas est etiam processus dynamicus, qui sequitur muto ena eationem..
Les mer
 
Lorem ipsum
Claritas est etiam processus dynamicus, qui sequitur muto ena eationem..
Les mer
 
Lorem ipsum
Claritas est etiam processus dynamicus, qui sequitur muto ena eationem..
Les mer

© 2017-2019 Jetgrunn AS | Postboks 337 Sentrum, 3701 Skien | Org.nr.: 959 646 821 | Tlf.: +47 35 52 05 30 | Email: post[a]jetgrunn.no
Kontakt oss | Briefly in English