Linker | Sitemap | Kontakt oss
   
 Du er her: Forsiden Prosjekter Tunneler, Kulverter Og Sjakter Hafslund Sikkerhetsbygg, Oslo
Hafslund sikkerhetsbygg, Oslo
         
  På grunn av bruddskader som hadde oppstått på avløpsledning i forbindelse med fundamenteringsarbeidene på Hafslunds Sikkerhetsbygg ble Jetgrunn engasjert av NCC.  
         
    Prosjektfakta    
         
         
    Prosjektype
Sjakt

Byggherre
Fabritius Eiendom AS

Oppdragsgiver
NCC Construction AS

Konsulent
Multiconsult AS

Byggeår
2004

Omfang
Sjakt med innvendig diameter på 3,5 meter og 10 meter gravedybde.

Media
pdflogo Prosjektbeskrivelse
googlemap Kartbeskrivelse

   
         
         

Jetgrunn fikk i oppgave å designe og etablere en sjakt for ny pumpekum på utsiden av nybygget. Skadestedet på avløpsledningen var lokalisert inne i nybygget.

Orientering om prosjektet
På grunn av bruddskader som hadde oppstått på avløpsledning i forbindelse med fundamenteringsarbeidene på Hafslund Sikkerhetsbygg ble Jetgrunn engasjert av NCC for å designe og etablere en sjakt for ny pumpekum på utsiden av nybygget. Skadestedet på avløpsledningen var lokalisert inne i nybygget.

Grunnforhold
Grunnundersøkelsene ble utført av Multiconsult avd. Noteby. Statiske beregninger for løsning med J2 peler er basert på følgende geotekniske forutsetninger:
1. Grunnen består av leire med skjærstyrke 20KPa og romvekt 20KN/m3.
2. Friksjonsvinkel 35º og null attraksjon.
3. Grunnvannstanden ligger på kote +101.

Problemstilling
Ledningene i det aktuelle området ligger ca 8,0 m under opparbeidet parkeringsplass utenfor nybygget, og nødvendig gravedybde for etablering av ny pumpekum vil være 10,0 m. Løsninger med spunt og auger-peler (CFA-peler) ble vurdert, men forkastet med tanke på at ledningsnettet i grunnen for all del ikke måtte skades. Fordelen med jetpeler var at spillvann og overvannsledningene kunne integreres uskadede i jetpelene og sjakten.

Løsning
Det ble etablert en sirkulær sjakt med jetpeler med en innvendig diameter på 3,5 m. Diameter på J2-pelene ble beregnet til 1,5 m. Med en innbyrdes c/c-avstand mellom pelene på 1,25 m etableres de med overlapp. På den måten blir kontaktsonen
mellom pelene tilstrekkelig for å oppta ringtrykket i forbindelse med utgravingen i den sjakten. Det ble vurdert to alternative løsninger med jetpeler:
1. Sjakten føres ned til fjell.
2. Sjakten avsluttes med bunnpropp i løsmasser.

Konstruktivt er disse løsningene likeverdige. Men på grunn av usikkerheten til dybden til fjell ble det besluttet å velge alternativ 2, slik at kostnadene ble forutsigbare.

Hevinger og setninger
Ingen hevinger eller setninger ble observert. Spill- og overvannsledningene ble videokjørt under produksjonsperioden og ingen form for skader ble registrert. Dette ble også bekreftet etter utgraving.

Konklusjon
Teknisk: Et bra resultat i tråd med kravene.
Økonomisk: Øket med 10 % i forhold til kontrakt som i hovedsak var regulering av masser.
Fremdrift: Arbeidene ble gjennomført på 11 dager, eks. opp og nedrigging, dvs. halve tiden i forhold til planlagt.


{iframe width="480" height="270" }https://maps.google.no/maps?f=q&source=s_q&hl=no&geocode=&q=Brobekkveien+80&aq=&sll=59.960167,10.710297&sspn=0.163275,0.282211&ie=UTF8&hq=&hnear=Brobekkveien+80,+Bjerke,+0581,+Oslo&t=m&ll=59.93214,10.82943&spn=0.023222,0.082397&z=13&iwloc=A&output=embed{/iframe}
 
 
Lignende prosjekter

Drammen stasjon, Drammen
Utgraving av ny heissjakt ble sikret med jetpeler. Jetpelene ble og brukt som propp i bunn.
Les mer
 
TYA - Norsk Hydro, Årdal
25 meter dyp støpesjakt av jetpeler. Sjakten har en diameter på 9 meter.
Les mer
 
Nordlandssykehuset, Bodø
Sikringskonstruksjon for dyp-grøft og en sirkulær sjakt bestående av 18 jetpeler.
Les mer

 

© 2017-2019 Jetgrunn AS | Postboks 337 Sentrum, 3701 Skien | Org.nr.: 959 646 821 | Tlf.: +47 35 52 05 30 | Email: post[a]jetgrunn.no
Kontakt oss | Briefly in English