Linker | Sitemap | Kontakt oss
   
 Du er her: Forsiden Om Oss
  Om oss

Jetgrunn er et entreprenørfirma som har spesialisert seg innenfor arbeider med jetpeler. Jetgrunn har helt siden starten i 1983 arbeidet med forskning og utvikling av de forskjellige jetpelmetodene og tilhørende produksjonsutstyr. Gjennom flere forskningsprosjekter på 80-tallet ble sammenhengen mellom de ulike produksjonsparametrene og pelgeometri, homogenitet og fasthet i ulike jordarter undersøkt. 

Jetgrunn har i dag en stor mengde utstyr for produksjon av jetpeler. Vi har både rigger som kan gå inn i kjellere og større utendørsrigger med høyder på opp til 22 meter.

Historie
I 1991 ble det utført et FoU-prosjekt i samarbeid med Statens Vegvesen og Næringsdepartementet i Eidanger i Telemark. Her ble et egenutviklet system for erosjonsboring testet ut med gode resultater. Under nedføring av borestrengen eroderes massene vekk uten bruk av matekraft, og erosjonsmotstanden i grunnen registreres automatisk av et datasystem. Informasjonen som samles ved nedboring legges til grunn for injiseringsparametrene under jetpelproduksjonen.

I 1993 stod en egenutviklet rigg spesialtilpasset for alle jetinjiseringsmetodene ferdig. ECT 913-riggen har to tårn, et for erosjonsboring og jetinjisering, og et for boring og støping. Videre har riggen et avansert datasystem for produksjonsstyring.

På Leirsund i 1994 ble anvendelsen av den egenutviklede jetbetongmetoden (EC1-metoden) testet ut og grunnlaget for videreutvikling lagt. Dette FoU-prosjektet var et samarbeid mellom NSB Gardermobanen og Jetgrunn. Spesiell vekt ble lagt på utvikling av egnede betongresepter med hensyn på motstand mot utvasking, utflytingsegenskaper, konsistens over tid og fasthetsutvikling. Videre ble pelenes geometri, homogenitet og tetthet testet og verifisert. Prosjektet viste dessuten at det er mulig å armere jetpeler.

Under ombyggingen av Nasjonalteateret stasjon i 1997 ble akustikk anvendt for å kunne bekrefte kontakt mellom EC1-peler og spunt. Metoden ble også brukt for å kunne verifisere utbredelsen og geometrien til jetpelene. Energien fra jetstrålen fanges opp under produksjon og disse signalene blir bearbeidet av en datamaskin som gir et grafisk bilde av geometrien til jetpelen.


 

© 2017-2019 Jetgrunn AS | Postboks 337 Sentrum, 3701 Skien | Org.nr.: 959 646 821 | Tlf.: +47 35 52 05 30 | Email: post[a]jetgrunn.no
Kontakt oss | Briefly in English