Linker | Sitemap | Kontakt oss
   
 Du er her: Forsiden Prosjekter Refundamentering Nobels Fredssenter, Oslo
Nobels fredssenter, Oslo
         
  Refundamentering av Vestbanen i Oslo med jetpeler (J2-metoden). Bygningen er i dag fredet. Begrensninger pålagt av Byatikvaren var store og utfordrende.  
         
    Prosjektfakta    
         
         
    Prosjektype
Refundamentering

Byggherre
Statsbygg

Oppdragsgiver
Statsbygg

Byggeår
2003

Omfang
98 stk. peler med diametere mellom 1,5 m og 2,0 m. Totalt 465 løpemeter pel.

Prosjektadresse
Brynjulf Bulls plass 1, 0250 Oslo.

Media
pdflogo Prosjektbeskrivelse
googlemap Kartbeskrivelse

   
         
         

Vestbanebygget er fundamentert med grunnmurer av hugget naturstein. Sydfløyen er fundamentert på fjell, mens ankomsthallen og nordfløyen er fundamentert på treflåtelag. Flåtelaget var på enkelte steder kraftig angrepet av råte. Gulvkonstruksjonen inne i adkomsthallen består av kapphvelv. Disse er fundamentert på steinfundamenter på treflåter i krypkjeller og tar opp gulvlaster og søylelaster fra konstruksjonene over 1. etasjenivå. Tre av fundamentene ble karakterisert som i meget dårlig forfatning. Vestbanebygningen var påført til dels store setningsskader, spesielt i søyle- og buekonstruksjonene.

Grunnforhold
Grunnen består av middels fast leire over fjell med antatt skjærstyrke på 50kPa og romvekt på 20kN/m2. Fjellkoten varierer fra 0 til -12. Det er grunnest til fjell i syd med økende dybde mot nord-vest. Grunnvannstanden er ca. på kote + 0.26.

Løsningsalternativer
I forprosjektfasen ble vurdert to refundamenteringsmetoder: 1) Bore ned stålpeler på hver side av veggene og deretter montere åk gjennom som spenner fra pel til pel. 2) Benytte Jet-pel metoden.

Valgt løsning
Prosjektgruppen anbefalte løsning med jetpeler. Begrunnelsen var basert på følgende momenter: Stor forutsigbarhet med hensyn til kvalitet og utførelse. Minimale setninger og god in-situ kontroll på eventuelle deformasjoner som måtte oppstå
under refundamenteringsarbeidene, slik at korrigerende tiltak kunne iverksettes umiddelbart. Ingen vibrasjoner/rystelser som kan påføre sekundærskader på bygningskonstruksjonen. Det vil ikke være nødvendig med forsterkninger av
gråsteinsmurene. Alle veggene vil få direkte understøtting (kontaktstøping). Store deler av arbeidene kan utføres fra yttersiden av bygget, med unntak av de innvendige fundamentene til bygget. Utførelsen vil kreve små inngrep i konstruksjonene og vil derfor være i tråd med fredningsvedtaket. Alle innvendige arbeider kan utføres fra 1. etasjeplan. Stor fleksibilitet, usikkerheten/risikoen liten.

Setninger/hevninger
Akkumulerte setninger er ikke større enn +/- 3mm. Men med en oppgitt målenøyaktighet på +/- 2mm er det derfor minimale deformasjoner av gulv- og søylekonstruksjonen.


{iframe width="480" height="270" }https://maps.google.no/maps?q=Nobels+Fredssenter,+Brynjulf+Bulls+plass,+Oslo&hl=no&sll=51.946064,1.323509&sspn=0.04624,0.132093&oq=nobels+fredss&hq=Nobels+Fredssenter,+Brynjulf+Bulls+plass,+Oslo&t=m&ie=UTF8&ll=59.911492,10.730553&spn=0.037608,0.132093&output=embed{/iframe}
 
 
Lignende prosjekter

Magasinet, Drammen
Refundamentering av kjøpe-senter i full drift. Råtne tre-flåtelag hadde gitt setninger.
Les mer
 
Storo Storsenter fase I, Oslo
Refundamentering av kjøpe-senter i full drift. Strenge krav til støy, vibrasjoner og setninger.
Les mer
 
Inkognitogata 33, Oslo
Refundamentering av verneverdig bygg. Metoden gjorde det mulig å etablere nye kjelleretasjer.
Les mer

 

© 2017-2019 Jetgrunn AS | Postboks 337 Sentrum, 3701 Skien | Org.nr.: 959 646 821 | Tlf.: +47 35 52 05 30 | Email: post[a]jetgrunn.no
Kontakt oss | Briefly in English