Linker | Sitemap | Kontakt oss
   
 Du er her: Forsiden Prosjekter Refundamentering Storo Storsenter Fase I, Oslo
Storo Storsenter fase I, Oslo
         
  Storo storsenter er et kjøpesenter med beliggenhet på Storo, nord i Oslo. Kjøpesenteret har rundt 120 butikker fordelt på 56 000 m2 og ble bygget i 1984. Jetgrunn fikk arbeider med å refundamentere kjøpesenteret (fase I) og refundamentere og eteblere en sikringskonstruksjon (fase II).  
         
    Prosjektfakta    
         
         
    Prosjektype
Refundamentering

Byggherre
Olav Thon Gruppen

Oppdragsgiver
Øie AS

Konsulent
Multiconsult og A.L. Høyer

Tidsrom
2007/2008

Omfang
56 stk. ø1,8 m og ø1,5 m peler.
Gj.snittlig pelelengde 6,8 m.

Krav
Full drift av kjøpesenter under produksjon. Strenge krav til støy, slamhåndtering, sikkerhet og rengjøring.

Prosjektadresse
Vitaminveien 7, 0485 Oslo

Media
pdflogo Prosjektbeskr.fase I
pdflogo Prosjektbeskr. fase II

googlemap Kartbeskrivelse
pdflogo Artikkel i Bygge-industrien nr.8/2007
   
         
         

Storo Storsenter skal i 2009 være utvidet med 16000m2. I den forbindelse måtte de eksisterende søylefundamentene underpines. Det ble valgt en løsning med refundamentering med jetpeler til fjell. Det ble satt som krav at hele kjøpesenteret skulle være i full drift i produksjonsperioden.

Grunnforhold
Grunnen bestod av fyllmasser ned til fundamentnivå. Videre var det tørrskorpeleire og silt over medium fast leirlig silt. Dybde til fjell varierte fra 1m til 14m.

Løsning
Det ble til sammen produsert 56 jetpeler med diameter 1.5m og 1.8m. Gjennomsnittlig pellengde var ca. 6,8m. Pelene ble installert vertikalt fra fjell og opp til underkant fundament.

Resultat
Arbeidene bød på store utfordringer, siden kjøpesenteret skulle være i full drift i produksjonsperioden. De aller fleste søylefundamentene var lokalisert inne i butikker hvor tilgjengeligheten var meget begrenset. Kun tre av elleve butikker ble planlagt midlertidig stengt under arbeidene. Resten av butikkene var åpne for kunder mens arbeidene pågikk. Det ble dermed naturligvis stilt strenge krav med hensyn til støy, sikkerhet, tilgjengelighet, slamhåndtering, orden og reingjøring. Hele 1500m3 med sement- og leireholdig slam ble produsert inne i butikkene, som måtte kontrolleres, håndteres og pumpes ut for bortkjøring.

Gjennomføringen av arbeidene gikk problemfritt, og prosjektet som helhet var meget vellykket med tanke på fremdrift, kvalitet og økonomi.{iframe width="480" height="270" }https://maps.google.no/maps?q=Storo+Storsenter,+Vitaminveien,+Oslo&hl=no&sll=59.920054,10.755254&sspn=0.0094,0.033023&oq=storo+stor&hq=Storo+Storsenter,+Vitaminveien,+Oslo&t=m&ie=UTF8&ll=59.947301,10.773794&spn=0.011176,0.032015&output=embed{/iframe}
 
 
Lignende prosjekter

P-hus, Lillestrøm
Dels store setninger og under-dimensjonering gav et behov for refundamentering med jetpeler.
Les mer
 
Magasinet, Drammen
Refundamentering av kjøpe-senter i full drift. Råtne tre-flåtelag hadde gitt setninger.
Les mer
 
Børspassasjen, Oslo
Refundamentering av verne-verdige fasader og funda-mentering av nybygg til fjell.
Les mer

 
 

© 2017-2019 Jetgrunn AS | Postboks 337 Sentrum, 3701 Skien | Org.nr.: 959 646 821 | Tlf.: +47 35 52 05 30 | Email: post[a]jetgrunn.no
Kontakt oss | Briefly in English