Linker | Sitemap | Kontakt oss
   
 Du er her: Forsiden Anvendelse
Anvendelse
       
anvendelse   
       
Jetpeler (J2- og EC1-peler) anvendes i alle slags jordarter, og tilpasses i de ulike anleggsprosjekter. Jetpeler kan benyttes som både tetningselementer og permanente bærende konstruksjonselementer.

Anvendelsesområder for jetpeler kan således være fundamentering til nybygg eller refundamentering av gamle bevaringsverdige bygg med setnings- og stabilitetsproblemer, støttemurer, sikring av byggegroper, tetting mot spunt, sjakter, kulverter, tetningsvegg i dammer og avfallsdeponier, sikring av tunnelhvelv med liten eller ingen fjelloverdekning, stabilisering av rasfarlige områder.

Ofte vil jetpeler være en gunstig løsning hvis tilgjengeligheten på plassen er vanskelig. Dessuten er produksjonen av jetpeler meget skånsom mot omgivelsene. Støynivået er lavt og vibrasjoner forekommer knapt.

Jetpeler er derfor svært godt egnet i byområder med boliger og kontorer hvor støyrestriksjonene er strenge og faren for setningsskader på nabobygg som følge av vibrasjoner er store.

 

© 2017-2019 Jetgrunn AS | Postboks 337 Sentrum, 3701 Skien | Org.nr.: 959 646 821 | Tlf.: +47 35 52 05 30 | Email: post[a]jetgrunn.no
Kontakt oss | Briefly in English