Linker | Sitemap | Kontakt oss
   
 Du er her: Forsiden Andre Teknikker Slissevegger
Slissevegger
       
  Slissevegger (diaphragm walls) kan konstrueres som permanente konstruksjoner, og medfører dermed mindre plasshensyn sammenlignet med konvensjonelle metoder som innebærer både temporære og permanente løsninger. Dette medfører raskere produksjon, siden ingen sekundære arbeidsoperasjoner er nødvendige.  
       
Dessuten kan slissevegger konstrueres meget stive og dermed motstandsdyktig mot avbøyning. Det er også mulig å installere tverravstivere av slissevegger istedenfor vanlig grunnforankring.

Det finnes en mengde forskjellig utgravningsutstyr som muliggjør raskt og effektivt arbeid, som samtidig tilfredsstiller krav til vertikalitet og nøyaktig posisjonering. Det er også mulig å bore seg ned i fjell med spesialutstyr (Hydrofraise). Dessuten er det utviklet metoder som sikrer at skjøtene mellom slisseveggpanelene er vanntette (CWS joints).

Bentonittslurryen som brukes til å stabilisere veggene under utgraving blir renset for sand og grus i et separeringsanlegg og gjenbrukt.

Slisseveggpaneler kan installeres med bredder fra 0,5 til 1,5 m. Standardbredder er imidlertid 0,6, 0,8 og 1,0 m. Lengden på panelene varierer fra 3 til 20 m, men ligger vanligvis på 5 til 7 m. Optimal panellengde er fra 6,2 til 7,0 m. Dybden på slisseveggene kan være over 60 m avhengig av hva slags type grabb som brukes.

På bakkenivå etableres ledeveggen for grabben med ensidig forskaling med en dybde fra 1,0 til 1,5 m. Bredden er avhengig av bredden på panelet som skal installeres.

Valg av grabb avhenger av grunnforhold, eventuell fjellfot og fremdrift. Kabelgrabben har den fordelen at den lett kan skiftes ut med en meisel hvis hindringer skulle påstøtes. Den hydrauliske grabben graver ut noe raskere enn en kablegrabb. Hvis fjellfot skal etableres må utgravingen foregå med en Hydrofraise, som også er den raskeste utgravingsmetoden.

Etter at slissen er utgravd, flyttes endestykket over til den andre siden av elementet. Deretter skiftes bentonitten som brukes under utgraving ut med ren bentonitt, slik at det ikke er fare for forurensning av betongen under utstøping. Armeringskurven, som blir tilvirket på stedet, føres ned og betong blir pumpet inn gjennom vanligvis to utstøpingsrør avhengig av lengden på elementet.

Skjøter mellom paneler
Det er ingen armering mellom inntilstående paneler. Imidlertid er CWS-endestykket utformet slik at panelene er godt integrert i hverandre, og slik at vannet får en meget lang vei å følge. Dessuten blir det støpt inn en tetningslist (water stop) i skjøten mellom paneler, og det er dermed ingen fare for lekkasje.

Toleranse
Vertikaliteten på slisseveggene avhenger av hva slags type utsgravingsutstyr som anvendes:

- Kabelgrabb 1:80
- Hydraulisk grabb 1:150
- Hydrofraise 1:250

Siden endestykket i skjøtene mellom panelene brukes som leder for grabben, vil det ikke være noe problem med avvik i lengderetningen.

Grunnforhold
Slissevegger kan anvendes i de fleste typer masser. Imidlertid vil større innslag av steinblokker vanskeliggjøre utgravingen. Fyllmasser vil ofte føre til overheng i toppen av slisseveggen. De aller fleste hindringer kan enten fortrenges eller meisles bort. Hindringer som er smalere enn bredden på ledeveggene kan som regel grabbes ut. I bløt og sensitiv leire er slissevegger lite egnet.

Installeringsprosessen av slissevegger:

© 2017-2019 Jetgrunn AS | Postboks 337 Sentrum, 3701 Skien | Org.nr.: 959 646 821 | Tlf.: +47 35 52 05 30 | Email: post[a]jetgrunn.no
Kontakt oss | Briefly in English