Linker | Sitemap | Kontakt oss
   
 Du er her: Forsiden Prosjekter Fundamentering Av Nybygg Karlatornet, Gøteborg I Sverige

Karlatornet, Gøteborg i Sverige

         
 
 
  • Karlatornet banner
   •                           1

Illustrasjon:  Karlastaden Utveckling AB

         

Jetgrunn AS ferdigstilte i desember 2018 arbeidene med det prestisjefylte "Karlatornet" i Gøteborg. Jetgrunn AS ble tildelt oppdraget i konkurranse med flere europeiske aktører, i hovedsak med bakgrunn i kravet som var stillet til konstruksjonens styrke. Arbeidene ble ferdigstilt innenfor kontraktens ramme både med hensyn på tid, kostnader og kvalitet.

Karlatornet kommer, med sine 245m og 73 etasjer, til å bli nordens høyeste bygg og fremstå som ett landemerke i den nye bydelen Karlastaden som er under utvikling og bygging av Serneke på Lindholmen i Gøteborg. I tillegg til leiligheter av alle kategorier, vil bygget også huse et nytt Hotell med ca 300 rom. Bygget er planlagt ferdigstilt og tatt i bruk i 2021. Se karlastaden.se.

Totalt vil Karlastaden bestå av 8 kvartaler med til sammen ca 2000 leiligheter, kontorer, restauranter, butikker, skole, kultursenter og grønt arealer.

 

Karlastaden Karlatornet com

Illustrasjon:  Karlastaden Utveckling AB

Karlatornet fundamenteres til fjell på ca 70m dybde med 58 betongpeler, hver med en diameter på 2 m. Jetgrunns oppdrag i denne forbindelse har vært å produsere en stabiliserende plate sammensatt av 469 jetpeler (J2-peler) dels for å hindre bunnoppressing under utgravning og dels for å fungere som et stabiliserende element som knytter betongpelene som går til fjell sammen og sørge for optimal overføring av horisontale krefter mellom betongpelene. Det ble også etablert vegger og bunn i byggets heissjakt. Konstruksjonen ble avsluttet ca 6,5m under terrengnivå der injiseringsriggene opererte.

Figur Norconsult

 

Bygget etablerers på Lindholmen, som er lokalisert ett «steinkast» fra Götaälven i Göteborg. Grunnen består i hovedsak av leire med vanninnhold på 50-75%, men med områder med gyttjig leire og vanninnhold opp til 95%.

Statiske beregninger konkluderte med et krav til karakteristisk trykkfasthet i pelematerialet etter 28 døgn, fck, cube, på 5MPa. Jetgrunns produksjonsparametere ble satt for å oppnå en styrke på 5MPa i områdene med de minst gunstige grunnforholdene. Oppnådd karakteristisk styrke ble derved 7,2MPa med en minimumsverdi på 5,2MPa og en midlere trykkfasthet på 11,2MPa.

Jetgrunns arbeider ved Karlatornet startet opp 01.10.2018 og ble avsluttet innenfor kontraktens rammer både med hensyn på tid og kostnader. Utgravingen ned til platen skal ferdigstilles i månedsskiftet februar/mars 2019.Bilder (trykk på bildene for større versjon)
Karlastaden Oversikt compre
Oversiktsbilde
Illustrasjon:  Karlastaden Utveckling AB

 


 


     
 
         
    Prosjektfakta    
         
         
    Prosjektype
Fundamentering av nybygg

Byggherre
Karlastaden Utveckling AB

Hovedentreprenør
Serneke Anläggning AB


RIG
Norconsult

RIB
Norconsult

Tidsrom
Oktober-desember 2018

Omfang
469 J2 peler (geobetong peler)
Diameter 1,8-2,0m
Lengde 2,0 – 6,6m

Prosjektadresse
Karlavagnsgatan 7, Göteborg


Media
googlemap Kartbeskrivelse
   
         
         
 
Lignende prosjekter
rosenlund 178x121
Rosenlund Bydelssenter, Lillehammer
Refundamentering av kontorbygg under oppføring. Setninger ved pålasting av betongelementer.
Les mer
 
Storo Storsenter fase I, Oslo
Refundamentering av kjøpe-senter i full drift. Strenge krav til støy, vibrasjoner og setninger.
Les mer
 
Inkognitogata 33, Oslo
Refundamentering av verneverdig bygg. Metoden gjorde det mulig å etablere nye kjelleretasjer.
Les mer


© 2017-2019 Jetgrunn AS | Postboks 337 Sentrum, 3701 Skien | Org.nr.: 959 646 821 | Tlf.: +47 35 52 05 30 | Email: post[a]jetgrunn.no
Kontakt oss | Briefly in English