Linker | Sitemap | Kontakt oss
   
 Du er her: Forsiden Om Oss Nyheter Valkyriegaten 1-3, Oslo
  
Valkyriegaten, Oslo - Refundamentering og sikring av byggegrop med jetpeler
Publisert 16.06.2017  

NCC Norge AS har fått i oppdrag av Fram Eiendom å rehabilitere og bygge om Valkyriegaten 1, Valkyriegaten 3, Bogstadveien 45 og Ole Vigs gate 22 med tilhørende stallbygning og bakeribygg. Jetgrunn er engasjert av NCC for å utføre jetpelearbeidene på prosjektet.


I forbindelse med prosjektet skal kjellerene senkes og det skal graves en byggegrop i bakgården til byggene. For å få til dette skal det settes jetpeler under alle lastbærende vegger og søyler i de 4 byggene. Arbeidene startet opp i starten av juni 2017.

Det skal etableres kontinuerlige vegger av jetpeler under eksisterende fundamenter. Jetpelene vil ta opp lastene fra bygget og fungere som en sikringskonstruksjon i forbindelse med utgraving av byggegrop og nye kjellere. Videre skal det som sikring av byggegropen også benyttes spunt og kalk-sementpeler. Jetpeler skal benyttes for å sikre god kontakt mellom ks-peler og spunt. Det skal også etableres noen ribber av jetpeler.

Grunnforholdene i området består av siltig leire og pelene skal ha diametere på mellom 1,6 og 2,0 meter. Krav til trykkfashet på pelene er 6,0 MPa.


Valkyriegaten 1
Produksjon av jetpeler. Kombinert refundamentering og sikringskonstruksjon for utgraving.
Sist endret 16.06.2017

© 2017-2019 Jetgrunn AS | Postboks 337 Sentrum, 3701 Skien | Org.nr.: 959 646 821 | Tlf.: +47 35 52 05 30 | Email: post[a]jetgrunn.no
Kontakt oss | Briefly in English