Linker | Sitemap | Kontakt oss
   
 Du er her: Forsiden Om Oss Nyheter Fv32 Hovengatunnelen2, Porsgrunn
Ferdigstilte arbeider ved Fv32 Hovengatunnelen i Porsgrunn
Publisert 29.05.2017  

Jetpelearbeidene ved Fv32 Hovengatunnelen ble ferdigstilt 05.05.2017. Det ble totalt satt ca 2555 jetpeler hvorav 555 var av type EC1 med konstruksjonsbetong B45 og ca 2000 var av type J2-peler. 


Arbeidene ble startet opp i mai 2016 og har pågått i et år. Det har vært 2 (til dels 3) rigger i drift i hele perioden. Jetpelene har blitt satt i et mønster slik at de danner en helt tett permanent bunnplate. Bunnplaten av jetpeler er formet som en trykkbue for å hindre bunnoppressing. Jetpelenes lengder har vært mellom 2,2 og 1,5 m mens diameteren på pelene har vært 2,0 m.

Samtlige peler på prosjektet har hatt ulikt start og stoppnivå. Det har samtidig vært viktig å plassere pelene rett i forhold til hverandre for at det ikke skal oppstå lekkasjepunkter. Pelene har derfor blitt utplassert ved hjelp av et GPS-system som angir XYZ plassering for hver pel. Systemet har en nøyaktighet på ca 3 mm.

Under de permanente spuntveggene er det benyttet jetpeler av type EC1. Dette er peler hvor jordvolumet i sin helhet byttes ut med en spesiell betong. Betongen er en undevannsbetong med spesielt gode flytegenskaper og en oppnådd karateristisk 56-døgns fasthet på 74 MPa. Mellom EC1-pelene er det satt 7 rader med J2-peler. Fasthetskravet til J2-pelene var 7,0 MPa (karakteristisk). Oppnådd karakteristisk 28-døgns fasthet var 9,3 MPa.

Grunnforholdene i området har hovedsakelig bestått av leire og silt, men i noen områder også sand. Det er rundt 100 meter til fjell i området.

 

Fv32 1

Oversiktsbilde

Fv32 2
Produksjon av jetpeler

Fv32 4
Produksjon av jetpeler

Fv32 3
Produksjon av jetpeler
Sist endret 29.05.2017

© 2017-2019 Jetgrunn AS | Postboks 337 Sentrum, 3701 Skien | Org.nr.: 959 646 821 | Tlf.: +47 35 52 05 30 | Email: post[a]jetgrunn.no
Kontakt oss | Briefly in English