Linker | Sitemap | Kontakt oss
   
 Du er her: Forsiden Prosjekter Refundamentering Rosenlund Bydelssenter, Lillehammer Prosjekter Prosjekter-sub E18 Skjeggestad Bru, Holmestrand

E18 Skjeggestad bru, Holmestrand

         
 
 
  • skjeggestad1
  • skjeggestad2
   •                           1
  • 2
         
Jetgrunn fikk på vårparten i 2015 i oppdrag av Statens vegvesen å refundamentere Skjeggestad bru på E18 i norgående retning. Skanska Norge AS var hovedentreprenør.

Problemstilling
Den 2. februar 2015 gikk det et grunnbrudd som medførte at sydgående Skjeggestad bru på E18 fikk en alvorlig skade. Nordgående bru ble også påvirket av grunnbruddet, men i mindre omfang.

Det ble nedsatt en ekspertgruppe som konkluderte med at massene i skredgropen måtte sikres og hele/deler av sørgående bru måtte rives ved sprengning. For nordgående bru ble det konkludert med at fundamentene i akse 4 og 5 måtte sikres.

Flere alternative måter å sikre fundamentene ble vurdert. Med ønske om rask framdrift og robusthet under gjennomføringen, valgte Statens vegvesen sammen med sine konsulenter å refundamentere fundamentene med jetpeler til berg/faste masser.

Jetgrunn ble engasjert i midten av april 2015. Tilriggingen på plassen ble igangsatt 27. april 2015 og siste pel ble etablert 1. juni 2015.

Grunnforhold
Grunnforholdene bestod i akse 4 av et topplag med relativt faste masser ned til ca. 3 m under fundament. Videre ned til mellom 20 og 25 meter bestod grunnen av svært sensitiv eller kvikk leire. Under dette igjen, en fast sandig, grusig morene med enkelte blokker før man kom til berg. I akse 5 bestod massene av en noe fas-tere leire ned til berg i dybde ca. 10 under fundament. Utført CPTU viste at leirens skjærstyrke her var redusert til ca. halvparten av opprinnelig fasthet.

Løsning
Det ble satt et krav til diameter på jetpelene på 2.0 m. Pelene skulle generelt ha overlapp mot nabopelene. Kravet til karakteristisk trykkfasthet i pelematerialet ble satt til 3.0 MPa.

I akse 4 ble det etablert 14 jetpeler med diameter 2.0 m. Det ble etablert 7 peler med innbyrdes kontakt på hver side av brupilaren. Pelene ble ført 2 meter ned i fast morene eller til berg der man påtraff dette.

I akse 5 ble det etablert 16 jetpeler med diameter 2.0 m. Pelene ble etablert med overlapp slik at et samvirke mellom pelene oppstod. Alle pelene ble etablert i kon-takt med berg.

Konklusjon
Prosjektet var vellykket med tanke på både kvalitet og fremdrift. Broen kunne gjenåpnes før planlagt tidspunkt. Midlere 28 døgns fasthet i pelematerialet lå på 6,4 og 8,0 MPa for henholdsvis akse 4 og 5, mens den karakteristiske fastheten lå på 5,1 og 6,2 MPa. Det ble kjerneboret på skrå gjennom jetpelene som viste at pelene hadde riktig diameter (2.0 m).


Bilder (trykk på bildene for større versjon)
Oversikt1 small
Oversiktsbilde
 
produksjon1 small
Produksjon akse 5
 
produksjon2 small
Produksjon akse 4
 
utstyr1 small
Produksjonsutstyr for jetpeler
 
utstyr2 small
Produksjonsutstyr for jetpeler
 


 
 
         
    Prosjektfakta    
         
         
    Prosjektype
Refundamentering

Byggherre
Statens vegvesen

Hovedentreprenør
Skanska Norge AS

RIG
NGI

RIB
Rambøll AS

Tidsrom
Vår 2015

Omfang
30 stk ø2,0 m peler med lengder på mellom 10 og 27 meter

Prosjektadresse
3080 Holmestrand 

Media
googlemap Kartbeskrivelse
   
         
         
 
Lignende prosjekter
rosenlund 178x121
Rosenlund Bydelssenter, Lillehammer
Refundamentering av kontorbygg under oppføring. Setninger ved pålasting av betongelementer.
Les mer
 
Storo Storsenter fase I, Oslo
Refundamentering av kjøpe-senter i full drift. Strenge krav til støy, vibrasjoner og setninger.
Les mer
 
Inkognitogata 33, Oslo
Refundamentering av verneverdig bygg. Metoden gjorde det mulig å etablere nye kjelleretasjer.
Les mer


© 2017-2019 Jetgrunn AS | Postboks 337 Sentrum, 3701 Skien | Org.nr.: 959 646 821 | Tlf.: +47 35 52 05 30 | Email: post[a]jetgrunn.no
Kontakt oss | Briefly in English