Linker | Sitemap | Kontakt oss
   
 Du er her: Forsiden Om Oss Nyheter Fv32 Hovengatunnelen, Porsgrunn
Løsmassetunnel med bunnplate av jetpeler, Porsgrunn
Publisert 22.01.2016  

AF Gruppen har fått i oppdrag av Statens vegvesen å etablere en løsmassetunnel gjennom Porsgrunn for å omgå flaskehalsen ved Lilleelvkrysset. I forbindelse med dette vil Jetgrunn etablere hele bunnplaten i tunnelen med jetpeler. 


AF Gruppen signerte i desember 2015 kontrakt med Statens vegvesen for totalentreprisen i prosjektet Fv 32 Gimlevegen - Augestadvegen i Porsgrunn. Kontrakten omfatter hovedsakelig en 400 m lang løsmassetunnel som vil gå fra Hovenga i retning Lilleelva parallelt med jernbanen. Tunnelen og veien videre vil gjøre at man slipper å krysse jernbanen ved flaskehalsen i Lilleelvkrysset.

Anskaffelsesprosessen har foregått som en konkurransepreget dialog hvor AF Gruppen, Norconsult og Jetgrunn har samarbeidet om en løsning. AF Gruppen vil være totalentreprenør, Norconsult prosjekterende mens Jetgrunn vil være underentreprenør med ansvar for å etablere bunnplaten i tunnelen.

Løsmassetunnelen skal etableres på utradisjonelt vis ved at man setter ned permanent spunt som vegger i tunnelen. Deretter etableres en helt tett bunnplate av jetpeler i hele tunnelens lengderetning. Bunnplaten vil fungere som avstivning mellom spuntveggene og som tetting mot inntrenging av grunnvann (som kunne ført til grunnvannssenkning som igjen kan gi setningsskader på nærliggende konstruksjoner). Bunnplaten vil bli utformet som en trykkbue for å stå imot oppdriftskrefter. Når bunnplaten av jetpeler er etablert vil man støpe taket i tunnelen mellom spuntveggene. Takplaten vil stive av spuntveggene i toppen. Man vil deretter grave ut massene inne i tunnelen.

Omfanget av jetpeler er meget stort. Jetgrunn vil holde på i nærmere ett år med to borerigger. Det vil bli benyttet både ordinære jetpeler (J2 peler av "geobetong") og Jetgrunns egenutviklede EC1-metode hvor jetpelene vil bestå av konstruksjonsbetong B45.

Mer informasjon finnes på Statens vegvesen sine nettsider.

 Kart ovedr fv.32 Gimlevegen - Augestadvegen, alternativ 3B2 som er det som er godkjent.
Oversikt over området. (Kilde: Statens vegvesen)

skisse.png
Skisse av løsning.
Sist endret 22.01.2016

© 2017-2019 Jetgrunn AS | Postboks 337 Sentrum, 3701 Skien | Org.nr.: 959 646 821 | Tlf.: +47 35 52 05 30 | Email: post[a]jetgrunn.no
Kontakt oss | Briefly in English