Linker | Sitemap | Kontakt oss
   
 Du er her: Forsiden Prosjekter Refundamentering Rosenlund Bydelssenter, Lillehammer Prosjekter Prosjekter-sub Rosenlund Bydelssenter, Lillehammer
Rosenlund Bydelssenter, Lillehammer
         
 
  • rosenlund0
  • rosenlund2
   •                           1
  • 2
         
NCC Construction AS har fått oppdraget med å bygge et nytt kontorbygg på Lillehammer for Rosenlund Bydelssenter AS. Det bygges to kontorblokker over en felles parkeringskjeller fordelt på to plan under terreng. Bygget er fundamentert på såler direkte på morenemasser. Bygget skal huse Statens vegvesen Region øst og Fylkesmannen i Oppland.

Problemstilling
Byggearbeidene ble igangsatt sensommeren 2012. Vår/sommer 2013 ble det registrert setninger mens montasje av betongelementer pågikk. Det antas at setningene ble forårsaket av oppbløtte morenemasser under fundamentene. Det ble sommeren 2013 besluttet å stanse ytterligere elementmontasje inntil bygget var refundamentert. Det ble videre besluttet å refundamentere bærende konstruksjoner på jetpeler. Jetgrunn ble august 2013 engasjert til å utføre refundamenteringen.

Grunnforhold
Grunnforholdene har hovedsaklig bestått av svært harde morenemasser. Moreneleiren har vært så fast at det har blitt sprengt for å komme ned til endelig graveplanum.

Valgt løsning
For å fullstendig stoppe ytterligere setninger og stabilisere bygget før jekking ble det bestemt å refudamentere bygget med jetpeler. Det ble kjerneboret gjennom eksisterende gulv og fundament og satt jetpeler under fundamentene i nederste kjelleretasje. Eventuelle oppbløtte morenemasser under fundamentene ble nå skiftet ut med jetpel. Eventuelle hulrom under fundamenter/gulv ble også fylt opp av sementmasser. Jetpelene ble satt ned til faste masser og hadde lengder på mellom 0,5 og 4 meter. Det ble satt totalt 192 peler med pelediameter opp til 2,2 meter.

Konklusjon
Det ble foretatt løpende setningsmålinger på bygget. Etter ferdigstillelse av pelearbeidene ble det ikke målt ytterligere bevegelse på bygget verken ved jekking av søyler eller ved videre elementmontasje. Byggets laster føres nå ned i søylene, til fundamentene og videre ned i jetpelene til fast grunn.


Bilder (trykk på bildene for større versjon)
Hogga_dam_small
Rosenlund Bydelssenter
 
borerigg small
Produksjon kjeller
 
borerigg3 small
Produksjon kjeller
 
Hogga_dam_small
Produksjon utendørs
 
borerigg small
Produksjon utendørs
 
borerigg3 small
Tømming av returmasser
  
         
    Prosjektfakta    
         
         
    Prosjektype
Refundamentering

Byggherre
Rosenlund Bydelssenter AS

Oppdragsgiver
NCC Construction AS

Konsulent grunn
Sweco Norge AS

Tidsrom
September - Desember 2013

Omfang
192 stk ø2,0/2,2 m peler

Prosjektadresse
Industrigata 11, 2619 Lillehammer 

Media
googlemap Kartbeskrivelse
   
         
         
 
Lignende prosjekter

Magasinet, Drammen
Refundamentering av kjøpe-senter i full drift. Råtne tre-flåtelag hadde gitt setninger.
Les mer
 
Storo Storsenter fase I, Oslo
Refundamentering av kjøpe-senter i full drift. Strenge krav til støy, vibrasjoner og setninger.
Les mer
 
Inkognitogata 33, Oslo
Refundamentering av verneverdig bygg. Metoden gjorde det mulig å etablere nye kjelleretasjer.
Les mer


© 2017-2019 Jetgrunn AS | Postboks 337 Sentrum, 3701 Skien | Org.nr.: 959 646 821 | Tlf.: +47 35 52 05 30 | Email: post[a]jetgrunn.no
Kontakt oss | Briefly in English